Vlastnosti

  • Jednozložkové spojivo na báze cementu, bez obsahu trikalciumaluminátu (neobsahuje C3A),
  • vysoká odolnosť proti síranom,
  • vodonepriepustná, odolný proti mrazu
  • prepúšťa vodnú paru,
  • odolná proti veľmi silnému agresívnemu účinku síranov,
  • dobrá priľnavosť na minerálne podklady zlučiteľné s cementom,
  • možnosť spracovania ručne a striekaním.

Použitie

  • Hydroizolácia konštrukcií v kontakte s pôdou, napr. betónové, murované šachty, nádrže,
  • hydroizolácia proti kapilárne vzlínajúcej vode, pôdnej vlhkosti a tlakovej povrchovej vode,
  • expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou trvalo, inhalácia periodicky, spracovanie.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123