Vlastnosti

 • Pripravený na použitie, vodnatá disperzia na báze polymérov,
 • intenzívna ochrana betónu proti odparovaniu,
 • intenzívny uzatvárací účinok,
 • umožňuje optimálny priebeh hydratácie vo vrstve betónu blízko povrchu,
 • minimalizuje vznik trhlín spôsobených predčasným zmrašťovaním,
 • spomaľuje proces karbonatizácie,
 • možnosť aplikácie bežného jednozložkového náteru,
 • vysychá rýchlo,
 • odolný proti alkáliám,
 • neobsahuje rozpúšťadlá,
 • vytvára filmový povlak na povrchu,
 • odolný poveternostným vplyvom,
 • možnosť spracovania striekaním, valčekom a štetcom,
 • certifikovaný podľa  TL NBM-StB 09 (Technické dodacie podmienky pre kvapalné prostriedky na dodatočné ošetrenie betónu), typ BE.

Použitie

 • Prípravok na dodatočné ošetrenie čerstvo oddebneného betónu podľa TL NBM-StB (Technické dodacie podmienky pre kvapalné prostriedky na dodatočné ošetrenie betónu), typ BE, 
 • dodatočné ošetrenie betónu v rámci pozemného staviteľstva, napr. betónové panely, steny a podpery,
 • dodatočné ošetrenie nepojazdných betónových konštrukcií bez požiadaviek na protišmykové parametre betónu,
 • na okamžité ošetrenie oddebneného betónu.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123