Vlastnosti

 • Pripravený na použitie, vodnatá disperzia na báze parafínu,
 • dobrá ochrana proti odparovaniu na betón špeciálne pri normálnych poveternostných podmienkach,
 • dobrý uzatvárací účinok,
 • umožňuje optimálny priebeh hydratácie vo vrstve betónu blízko povrchu,
 • minimalizuje vznik trhlín spôsobených predčasným zmrašťovaním,
 • spomaľuje proces karbonatizácie,
 • vysychá rýchlo,
 • neobsahuje rozpúšťadlá,
 • vytvára filmový povlak na povrchu,
 • spracovanie striekaním.

Použitie

 • Prípravok na ochranu proti odparovaniu pri stavaní všeobecne s betónom -pozemné stavby, napr. betónové panely, steny, základy, podpery,
 • ochrana proti odparovaniu na betón v interiéri a v exteriéri,
 • nanáša sa na čerstvý až matne vlhký betón (akonáhle sa stratí viditeľný vodný film a povrch betónu sa javí matne vlhký).

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123