Vlastnosti

 • Pripravený na použitie, vodnatá disperzia na báze polymérov,
 • extrémne intenzívna ochrana proti odparovaniu na betón najmä pri vysokých letných teplotách,
 • intenzívny uzatvárací účinok (SM > 85 %),
 • umožňuje optimálny priebeh hydratácie vo vrstve betónu blízko povrchu,
 • minimalizuje vznik trhlín spôsobených predčasným zmrašťovaním,
 • spomaľuje proces karbonatizácie,
 • vysychá rýchlo,
 • neobsahuje rozpúšťadlá,
 • vytvára filmový povlak na povrchu,
 • spracovanie striekaním,
 • certifikovaný podľa  TL NBM-StB 09 (Technické dodacie podmienky pre kvapalné prostriedky na dodatočné ošetrenie betónu), typ BM.

Použitie

  • Dodatočné ošetrenie čerstvo vyrobeného betónu podľa TL NBM-StB (Technické dodacie podmienky pre kvapalné prostriedky na dodatočné ošetrenie betónu), typ BM,
  • ochrana proti odparovaniu pri stavaní všeobecne s betónom – pozemné stavby, betónové panely, steny, základy, podpery,
  • ochrana proti odparovaniu nepojazdných konštrukčných prvkov bez požiadaviek na protišmykové parametre betónu,
  • ochrana proti odparovaniu v interiéri a v exteriéri,
  • nanáša sa na čerstvý až matne vlhký betón (akonáhle sa stratí viditeľný vodný film a povrch betónu sa javí matne vlhký).

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123