Vlastnosti

  • Dvojzložkový základný náter na báze špeciálneho akrylátu,
  • možnosť vykonať ďalšiu úpravu povrchu postupom čerstvé do čerstvého,
  • možnosť spracovania pri mínusových teplotách.

Použitie

  • Základný náter pre systémy Reparoxyd na parciálne vysprávky betónu,
  • expozičné scenáre podľa REACH: inhalácia periodicky, spracovanie.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123