Vlastnosti

  • Maximálna veľkosť zrna 2,0 mm
  • dvojzložkový prípravok - vysoký stupeň začiatočnej a konečnej pevnosti,
  • možnosť zaťaženia po krátkom čase, vysoký stupeň odolnosti proti opotrebovaniu,
  • vodotesný (len pri konzistencii na liatie),
  • odolné proti starnutiu, vplyvom počasia a mrazu,
  • možnosť spracovania pri mínusových teplotách.

Použitie

  • Výroba mált na báze plastov,
  • výplň kotvových otvorov,
  • opravy betónových podláh.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123