Vlastnosti

  • Maximálna veľkosť zrna 0,4 mm,
  • dvojzložkový prípravok - vysoký stupeň začiatočnej a konečnej pevnosti,
  • možnosť zaťaženia po krátkom čase, vysoký stupeň odolnosti proti opotrebovaniu,
  • vodotesný (len pri konzistencii na liatie),
  • odolný proti starnutiu, vplyvom počasia a mrazu,
  • možnosť spracovania pri mínusových teplotách.

Použitie

  • Oprava vylomených hrán a rohov betónových prefabrikátov,
  • spracovanie štrkových zhlukov a dutiniek v betóne,
  • práce na oprave schodiskových stupňov, ochranných lemov, hrán ukončujúcich nástupištia,
  • upevnenie vytrhnutých transportných závesov na betónových prefabrikátoch.
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123