Liata epoxidová podlaha - STU Košice

Košice - Slovakia

Pri použití poterov z nízkou objemovou hmotnosťou na všetkých podlažiach budovy musela byť použitá špeciálna skladba epoxidovej podlahy. Šlo o kombináciu špeciálneho adhézneho mostíka MC DUR 1365 HBF s vyrovnávacou plastmaltou zloženou z epoxidovej živice MC DUR 1390 VK a kremičitého piesku . Ako vrchná ochranná vrstva bola použitá epoxidová stierka MC DUR 1252 so zvýšenou UV stabilitou. Celková podlahová plocha je vo výmere 2.800 m2.

Liata epoxidová podlaha v objekte Technickej univerzity v Košiciach - Technicom.
Liata epoxidová podlaha v objekte Technickej univerzity v Košiciach - Technicom.
© MC-Bauchemie 2024
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123