Vlastnosti

  • Dvojzložková, flexibilizovaná, pigmentovaná látka na úpravu povrchu na báze epoxidovej živice, vhodná na parkovacie plochy parkovacích domov, ako aj na použitie v priemysle,
  • hrubovrstvová povrchová úprava s možnosťou vyplnenia zasypania plameňom sušeným kamenivom,
  • svetlostála, s dobrou odolnosťou proti oteru a chemikáliám.

Použitie

  • Povrchová úprava plôch parkovacích domov v interiéri  a v exteriéri,
  • na použitie v oblasti priemyslu alebo v porovnateľných oblastiach,
  • expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou periodicky, inhalácia periodicky, spracovanie.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123