Vlastnosti

  • Dvojzložková vyplnená epoxidová živica,
  • veľmi dobrá priľnavosť na vlhké, minerálne alebo iné problémové podklady,
  • odolné proti zmydelneniu a dobrá chemická odolnosť proti kyselinám a lúhom.

Použitie

  • Adhézny mostík pod následné povrchové vrstvy MC-DUR na navlhnutých alebo inak problémových konštrukčných prvkoch,
  • adhézny mostík na podklady znečistené olejmi, ktoré boli bezprostredne predtým vyčistené,
  • expozičné scenáre podľa REACH: inhalácia periodicky, spracovanie.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123