Vlastnosti

  • Tekutá prísada,
  • neobsahuje silikón,
  • výrazné zvýšenie pevnosti v ťahu pri ohybe a pevnosti v tlaku,
  • obmedzuje vznik trhlín spôsobených zmrašťovaním,
  • dobrá schopnosť zadržiavať vodu,
  • má stekuťujúci účinok.

Použitie

  • Cementové potery do STN EN 13813-CT-C60-F10,
  • cementové potery s vyšším stupňom namáhania,
  • tenkovrstvové cementové a sanačné potery,
  • potery na podlahu s podlahovým vykurovaním.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123