Vlastnosti

  • Jednozložkový prípravok
  • na vodnej báze,
  • dobrá odolnosť proti fľakateniu,
  • dobrá priľnavosť na minerálne podklady,
  • vynikajúce vlastnosti vo väzbe na spracovanie,
  • možnosť spracovania valčekom a štetcom, 
  • certifikovaný podľa  STN EN 1504-2, časť 1.3 Ochrana proti prenikaniu látok a 5.1 Fyzikálna odolnosť,
  • zodpovedá smernici AgBB (Výbor pre zdravotné posúdenie stavebných výrobkov).

Použitie

  • Na ochranu a zušľachtenie minerálnych poterových a betónových podláh,
  • na uľahčenie čistenia plôch, napr. v dielňach a skladoch.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123