Vlastnosti

 • Dvojzložkový,
 • na vodnej báze,
 • dobrá odolnosť proti agresívnym účinkom chemikálií a proti fľakateniu,
 • dobrá odolnosť proti pneumatikám,
 • vysoká tvrdosť povrchu,
 • dobrá priľnavosť na minerálne podklady,
 • vynikajúce vlastnosti vo väzbe na spracovanie,
 • možnosť spracovania valčekom a štetcom, 
 • certifikovaný podľa  STN EN 1504-2, časť 1.3 Ochrana proti prenikaniu látok a 5.1 Fyzikálna odolnosť,
 • zodpovedá smernici AgBB (Výbor pre zdravotné posúdenie stavebných výrobkov).

Použitie

 • Na vytvorenie uzatváracej vrstvy na minerálnych podkladoch,
 • na zušľachtenie povrchu systémov povrchovej úpravy podláh na báze epoxidu a polyuretánu,
 • na zapečatenie a zušľachtenie priemyselných podláh so stredným stupňom mechanického a chemického zaťaženia.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123