Vlastnosti

  • Dvojzložkový,
  • nízkoviskózny,
  • transparentný,
  • neobsahuje rozpúšťadlá,
  • veľmi dobrá priľnavosť na minerálne podklady,
  • možnosť intenzívneho vyplnenia plameňom sušeným plnivom.

Použitie

  • Základný náter na betón a potery,
  • spojivo do mált na báze epoxidovej živice,
  • výplň trhlín v betóne a v poteroch s vytvorením silového spoja,
  • adhézny mostík pre kontaktné potery.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123