Vlastnosti

  • Dvojzložková transparentná epoxidová živica bez obsahu rozpúšťadiel,
  • zvýšená možnosť mechanického a chemického zaťaženia,
  • veľmi rýchlo vytvrdne a povrch možno upravovať pri teplote od  2 °C.

Použitie

  • Použitie na „rýchlych víkendových staveniskách“ skladových hál, výrobných priestorov, dielní, predajní,
  • základný náter na minerálne podklady pod následné obklady a povrchové vrstvy,
  • spojivo pre škrabané stierky, stierky na vyrovnanie dutinkových nerovností a vyrovnávacie stierky,
  • zhotovenie mált na báze reaktívnej živice,
  • expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou periodicky, inhalácia trvalo, spracovanie.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123