Vlastnosti

  • Dvojzložková, transparentná (základný náter) a pigmentovaná látka na úpravu povrchu na báze epoxidovej živice na použitie v priemysle,
  • povrchová úprava so zvýšenou odolnosťou proti mechanickému opotrebovaniu  a odolnosťou proti agresívnym účinkom chemikálií,
  • veľmi rýchlo vytvrdne a možno ju upravovať.

Použitie

  • Použitie na „rýchlych víkendových staveniskách“ skladových hál, výrobných priestorov, dielní, predajní,
  • na použitie v oblasti priemyslu alebo v porovnateľných oblastiach,
  • expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou periodicky, inhalácia trvalo, spracovanie.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123