Vlastnosti

  • Vysoký stupeň mechanickej a chemickej odolnosti,
  • neobsahuje rozpúšťadlá a zmäkčovadlá.

Použitie

  • Potravinársky priemysel,
  • chemický priemysel,
  • umývacie linky a čerpacie stanice,
  • expozičné scenáre podľa REACH: inhalácia periodicky, kontakt s vodou periodicky, spracovanie.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123