Vlastnosti

  • Vysoký stupeň mechanickej a chemickej odolnosti,
  • odolný pri kontakte s horúcou vodou do 120°C, odolný pri vysokotlakovom čistení a čistení parou (od minimálnej hrúbky vrstvy 9 mm),
  • protišmykový povrch.

Použitie

  • Potravinársky a chemický priemysel,
  • umývacie linky a zariadenia na čistenie cisterien,
  • expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou periodicky, inhalácia periodicky, spracovanie.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123