Vlastnosti

  • Dvojzložková transparentná epoxidová živica vo farbe jantáru,
  • možnosť vyplnenia minerálnym kamenivom,
  • veľmi dobrá priľnavosť na minerálne podklady,
  • možnosť vysokého  mechanického zaťaženia, vysokoodolná proti oteru.

Použitie

  • Spojivo do základného náteru a vyrovnávacia stierka na priemyselné podlahy a podlahy parkovacích domov,
  • vyrovnávací základný náter na minerálne podklady priemyselných podláh a podláh v parkovacích domoch,
  • systém povrchovej ochrany OS 8/OS 10 podľa DAfStb (smernica Nemeckého výboru pre oceľobetón o opatreniach zameraných na obnovenie funkčného stavu)  Rili SIB 2001, STN EN 1504-2,
  • expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou periodicky, inhalácia periodicky, spracovanie.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123