Vlastnosti

    • Dvojzložková, pigmentovaná látka na úpravu povrchu na báze epoxidovej živice,
    • hrubovrstvová povrchová úprava s možnosťou vyplnenia a zasypania plameňom sušeným kamenivom,
    • s veľmi dobrou oteruvzdornosťou a odolnosťou proti agresívnym účinkom chemikálií.

Použitie

  • Systém povrchovej úpravy parkovacích plôch parkovacích domov,
  • systém povrchovej ochrany OS 8, OS 11 a/b podľa DAfStb (smernica Nemeckého výboru pre oceľobetón o opatreniach zameraných na obnovenie funkčného stavu)  Rili SIB 2001, STN EN 1504-2,
  • povrchová úprava priemyselných plôch , ako skladových hál, výrobných priestorov, dielní a pod.,
  • expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou periodicky, inhalácia periodicky, spracovanie.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123