Vlastnosti

 • Viazaná cementom, treba len zmiešať s vodou,
 • podľa pracovného listu DVGW (Nemeckého združenia pre zásobovanie plynom a vodou)  AW 300 klasifikovaná ako typ 2, ale bez prísad s obsahom plastov,
 • skúšané podľa pracovných listov DVGW (Nemeckého združenia pre zásobovanie plynom a vodou)  W 347 a W 270,
 • možnosť spracovania ručne a striekaním mokrým spôsobom,
 • difúzne otvorená,  vodonepriepustná,
 • nízka miera pórovitosti,
 • trieda R4 podľa STN EN 1504 časť 3.

Použitie

 • Náhrada betónu na betónových častiach stavebnej konštrukcie, na stenových, podlahových a stropných plochách v staticky relevantných a nerelevantných oblastiach nádrží pitnej vody, zariadení na úpravu pitnej vody a v pásmach ochrany vodných zdrojov určených na zásobovanie pitnou vodou,
 • náhrada betónu na celoplošné zvýšenie hrúbky krycej vrstvy výstuže betónom na stenových a stropných plochách,
 • náhrada betónu podľa DAfStb (smernica Nemeckého výboru pre oceľobetón o opatreniach zameraných na obnovenie funkčného stavu) M3,
 • vhodná aj na vytvorenie výžľabkov,
 • certifikovaná a zaradená podľa STN EN 1504 časť 3, pre princípy,3, 4 a 7, metódy 3.1, 3.3, 4.4, 7.1 a 7.2.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123