Vlastnosti

  • Viazaný cementom, treba len zmiešať s vodou,
  • dobre sa natiera a roztiera,
  • v podlahovej oblasti aj s možnosťou striekania,
  • spojivo s toleranciou voči síranom, 
  • možnosť rýchlo vykonať ďalšiu úpravu povrchu,
  • možnosť použitia aj v oblasti pitnej vody,
  • potvrdenia podľa pracovných listov W 347 a W 270 DVGW (Nemeckého združenia pre zásobovanie plynom a vodou) sú k dispozícii,
  • zaradený a certifikovaný podľa  STN EN 1504  časť 3.

Použitie

  • Adhézny mostík pre systémy na náhradnú reprofiláciu betónu a cementom viazanú povrchovú úpravu v oblasti pitnej vody, odpadovej vody a na opravu nových a pôvodných stavieb v rámci inžinierskych a priemyselných stavieb,
  • certifikovaný podľa  STN EN 1504 časť 3 pre princíp 3, metóda 3.1.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123