Vlastnosti

  • Dobre reaguje na napúšťanie,
  • dobrá manipulácia,
  • vysoké pevnosti,
  • komplex zo sklovláknitej tkaniny s jednosmerne usporiadanými a neusporiadanými vláknami úplne odolný proti korózii.

Použitie

  • E-CR komplex sklených vlákien na sanáciu krátkeho rúrového úseku,
  • bezvýkopová oprava poškodených vedení odpadových vôd a kanálov,
  • opravy vedení odpadových vôd a kanálov uložených do zeme.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123