Vlastnosti

  • Nízkoviskózna dvojzložková organominerálna živica,
  • možnosť oddebnenia po krátkom čase aj pri nízkych teplotách,
  • dobrá priľnavosť na betón, tehly a keramiku,
  • možnosť použitia na suché a vlhké minerálne podklady,
  • systémový komponent povolenia DIBt Z-42-3-391 (Nemecký inštitút pre stavebnú techniku) (Postupy zamerané na opravy krátkych rúrových úsekov Konudur LM Liner).

Použitie

  • Napustenie a zapracovanie E-CR komplexov sklených vlákien v rámci sanácie krátkeho rúrového úseku,  
  • bezvýkopová oprava poškodených vedení odpadových vôd a kanálov,
  • opravy vedení odpadových vôd a kanálov uložených do zeme,
  • sanácia a napojenie bočných prítokov klobúkovými profilmi,
  • expozičné scenáre podľa REACH: inhalácia periodicky, spracovanie.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123