Vlastnosti

  • Syntetická tkanina v špeciálne previazaná s PE-povlakom.

Použitie

  • Sanácia hadicovými rukávmi metódou inline,
  • bezvýkopová sanácia poškodených tlakových vedení rozvodov pitnej vody,
  • renovačné postupy v oblasti pitnej vody.
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123