Vlastnosti

  • Dvojzložková epoxidová živica tvrdnúca za tepla,
  • bledomodrá pigmentácia,
  • veľmi dlhá doba spracovateľnosti,
  • krátka doba vytvrdzovania,
  • možnosť použitia na suché a vlhké minerálne alebo kovové podklady.

Použitie

  • Napustenie špeciálnych hadíc pri sanácii vedení pitnej vody,
  • bezvýkopová sanácia poškodených vedení pitnej vody,
  • expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou trvalo, inhalácia periodicky, spracovanie.
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123