Vlastnosti

  • Hadica z polyesterovej vpichovanej plsti kašírovaná elastickým polyvinylchloridom,  
  • jednoduché napustenie polyesterovej vpichovanej plsti,
  • dobrá manipulácia.

Použitie

  • Hadica z polyesterovej vpichovanej plsti na sanáciu hadicovými rukávmi inverzným spôsobom,
  • bezvýkopová sanácia poškodených vedení odpadových vôd a kanálov,
  • renovácie vedení odpadových vôd a kanálov uložených do zeme.
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123