Vlastnosti

  • Nízkoviskózna dvojzložková epoxidová živica,
  • bledomodrá pigmentácia,
  • dlhá doba spracovateľnosti, krátky čas vytvrdzovania pri teplom vytvrdzovaní,
  • dobrá priľnavosť na betón, tehly a keramiku,
  • neobsahuje prísady s abrazívnym účinkom.

Použitie

  • Napustenie a zapracovanie hadíc z polyesterovej vpichovanej plsti,
  • bezvýkopová sanácia poškodených vedení odpadových vôd a kanálov,
  • vďaka prísadám šetrným voči čerpadlám umožňuje použitie automatických miešacích a dávkovacích zariadení.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123