Vlastnosti

 • Dvojzložková mazanina na báze epoxidovej živice,
 • pastovitá, tixotropne nastavená,
 • vysoký stupeň chemickej odolnosti a odolnosti proti kyselinám a lúhom,
 • možnosť spracovania ručne alebo strojom,
 • vytvrdne aj pod vodou,
 • dobrá priľnavosť na betón, tehly a keramiku,
 • možnosť použitia na suché a vlhké minerálne alebo kovové podklady.

Použitie

 • Vlepenie kovových puzdier v kanalizačných vedeniach,
 • hydroizolácia a uzavretie rúrových hrdiel,
 • sanácia rúrových vtokových hrdiel pomocou robotickej techniky,
 • expozičné scenáre podľa REACH: inhalácia periodicky, spracovanie.
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123