Vlastnosti

  • Pripravený na použitie,
  • vylepšuje betón z hľadiska ochrany pred agresívnym pôsobením chemických látok.

Použitie

  • Na čerstvý matne vlhký betón, 15 – 60 minút po zabudovaní.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123