Vlastnosti

 • Prípravok pripravený na použitie, vodnatá disperzia na báze parafínu,
 • dočasná ochrana betónu proti odparovaniu počas doby účinku,
 • spomaľuje tuhnutie povrchu,
 • intenzívny uzatvárací účinok,
 • umožňuje úpravu povrchovej malty kefou, resp. vymývaním,
 • umožňuje optimálny priebeh hydratácie vo vrstve betónu blízko povrchu,
 • minimalizuje vznik trhlín spôsobených predčasným zmrašťovaním,
 • spomaľuje proces karbonatizácie,
 • neobsahuje rozpúšťadlá,
 • vytvára filmový povlak na povrchu,
 • spracovanie striekaním,
 • certifikovaný podľa  TL NBM-StB 09 (Technické dodacie podmienky pre kvapalné prostriedky na dodatočné ošetrenie betónu), Typ AH.

Použitie

 • Dodatočné ošetrenie čerstvo vyrobeného betónu podľa TL NBM-StB (Technické dodacie podmienky pre kvapalné prostriedky na dodatočné ošetrenie betónu), typ AH,
 • dodatočné ošetrenie betónu pri výstavbe cestných komunikácií, napr. ciest,
 • dodatočné ošetrenie betónu pojazdných konštrukcií bez požiadaviek na protišmykové parametre betónu,
 • ako kombinačný produkt pozostávajúci z povrchového spomaľovača a prípravku na dodatočné ošetrenie betónu,
 • na zhotovenie odhlučnených dopravných plôch a betónu so zvýšenou drsnosť zabraňujúcou šmýkaniu kolies,
 • na zhotovenie betónových vozovkových plôch s povrchom z vymývaného betónu, 
 • na okamžitú aplikáciu na čerstvý betón.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123