Vlastnosti

 • Prípravok pripravený na použitie, vodnatá disperzia na báze parafínu,
 • extrémne intenzívna ochrana betónu proti odparovaniu,
 • intenzívny uzatvárací účinok (SM ≥ 85 %),
 • umožňuje optimálny priebeh hydratácie vo vrstve betónu blízko povrchu,
 • minimalizuje vznik trhlín spôsobených predčasným zmrašťovaním,
 • spomaľuje proces karbonatizácie,
 • vysychá rýchlo,
 • neobsahuje rozpúšťadlá,
 • vytvára filmový povlak na povrchu,
 • spracovanie striekaním,
 • certifikovaný podľa  TL NBM-StB 09 (Technické dodacie podmienky pre kvapalné prostriedky na dodatočné ošetrenie betónu), typ VM.

Použitie

 • Dodatočné ošetrenie čerstvo vyrobeného betónu podľa TM NBM-StB 09 (Technický list pre kvapalné prostriedky na dodatočné ošetrenie betónu), Typ VM,
 • dodatočné ošetrenie betónu pri výstavbe cestných komunikácií, napr. budovanie ciest, letiskových a parkovacích plôch,
 • dodatočné ošetrenie betónu pojazdných konštrukcií s požiadavkami na protišmykové parametre betónu,
 • nanáša sa na čerstvý až matne vlhký betón (akonáhle sa stratí viditeľný vodný film a povrch betónu sa javí matne vlhký).

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123