Vlastnosti

 • Prípravok pripravený na použitie, dvojzložkové kotviace lepidlo na báze epoxidovej živice,
 • vhodné do suchého a vodou nasýteného nepopraskaného betónu,
 • vhodné na ukotvenie závitových tyčí a betonárskej ocele,
 • veľmi rýchly vývoj pevnosti s možnosťou rýchleho prvého zaťaženia,
 • vysoká pevnosť v tlaku a v ťahu,
 • tixotropná súdržná vrstva na práce na zvislých plochách a v priestore nad hlavou,
 • veľmi nízka teplota spracovania,
 • montážny kufor MC-AnchorSolid so všetkými potrebnými systémovými komponentmi,
 • pohodlné spracovanie pomocou MC-Fastpack Power-Tool,
 • expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou periodicky, inhalácia periodicky, spracovanie.

Použitie

 • Ukotvenie statických a stálych zaťažení vo vodorovnej, zvislej polohe a v oblasti nad hlavou,
 • overený systém na použitie v betóne C20/25 až C50/60,
 • použitie na suché, ako aj permanentne vlhké interiérové a exteriérové konštrukčné prvky, s osobitne agresívnou expozíciou a bez agresívnej expozície,
 • ukotvenie závitových tyčí a betonárskej ocele určenej na upevnenie montovaných prvkov, ako napr. konzol, zábradlí, skladových regálov, markíz, lešení, zavesených stropov, technických zariadení budov, a pod.,  
 • schválené ako kompozitná (chemická) kotva podľa Európskeho technického hodnotenia (ETA-15/0506).  

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123