Vlastnosti

 • Jednozložkový prípravok, flexibilný a prekleňuje trhliny, vysoký stupeň odolnosti proti UV-žiareniu,
 • vhodný na teplé povrchy do +70 °C,
 • vodotesný do tlaku 1 bar,
 • skúšaný podľa STN EN 1504-2,
 • odolný proti alkáliám a mrazu,
 • vysokoelastický,
 • difúzne otvorený,
 • vynikajúce vlastnosti z hľadiska spracovania.

Použitie

 • Hydroizolácia striech prefabrikovaných garáží,
 • hydroizolácia betónových podkladov s vysokou povrchovou teplotou do +70 °C,
 • hydroizolácia betónu (napr. prefabrikátov, ľahkého betónu, pórobetónu),
 • hydroizolácia muriva a omietky kategórií CS II, CS III a CS IV.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123