Vlastnosti

 • Cementom viazaná jemná stierka na betón zušľachtená prísadou plastu,
 • extrémne vysoká miera zadržiavania vody,
 • možnosť spracovania pri teplote podkladu do + 70 °C,
 • nevyžaduje dodatočné ošetrenie,
 • súdržná vrstva, vhodná na použitie pri prácach nad hlavou,
 • jednozložkový prípravok,
 • certifikovaná podľa STN EN 1504-3, trieda R 1 - staticky nerelevantné.

Použitie

 • Termostierka na betónové podklady s vysokou povrchovou teplotou do + 70 °C,
 • na čiastočné a celoplošné stierkovanie a vysprávky,
 • na uzavretie jemných pórov a dutiniek,
 • do interiéru a exteriéru,
 • možnosť použitia ako podklad pod následné nátery.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123