Vlastnosti

  • Polymérová penová látka s uzavretými pórmi,
  • vysoká odolnosť proti agresívnym účinkom chemikálií,
  • vysoká odolnosť proti teplote.

Použitie

  • Systém hydroizolácie škár v kombinácii s lepidlom Mycoflex Resyst Adhesive.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123