Vlastnosti

  • Dvojzložková duromérová živica na báze epoxidu pripravená na použitie,
  • pohodlné ručné spracovanie z dvojkomorových kartuší pomocou  MC-Fastpack Power-Tool, 
  • vysoká odolnosť proti agresívnym účinkom chemikálií,
  • tixotropná, súdržná, stierkovateľná vrstva,
  • dobrá priľnavosť na suchých až matne vlhkých a vlhkých minerálnych podkladoch, ako aj na suchých polymérových penových látkach s otvorenými pórmi,
  • rýchly vývoj pevnosti.

Použitie

  • Lepidlo na zlepenie tvaroviek systému Mycoflex-Resyst so stenami škáry a na zlepenie pozdĺžnych stykov,
  • lepiace práce s požiadavkami na vysokú odolnosť proti agresívnym účinkom chemikálií pri malých rozmeroch medzier,
  • expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou periodicky, inhalácia periodicky, spracovanie.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123