Vlastnosti

  • Elastická polyetylénová  páska na utesnenie škáry,
  • vysokoodolná proti roztrhnutiu,
  • odolná proti starnutiu.

Použitie

  • Sanácia porušených škár v oblasti odpadových vôd,
  • hydroizolácia a sanácia škár.
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123