Vlastnosti

  • Dvojzložkové lepidlo na báze epoxidovej živice,
  • vysoký stupeň mechanickej pevnosti,
  • rýchly vývoj pevnosti aj pri nižších teplotách (≥ + 8 °C),
  • skúšané na spevnenie stavebnej konštrukcie prostredníctvom CFK-lamiel a oceľových príložiek,
  • všeobecné povolenie stavebného dohľadu (abZ) č. Z-36.12-79 a Z-36.12-85.

Použitie

  • Duromérové lepidlo na lepenie vysokopevnostných spevňovacích prvkov z CFK-lamiel a ocele pre konštrukčné prvky z oceľobetónu, muriva, ocele a z dreva,
  • priemyselná, dopravná a bytová výstavba,
  • expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou periodicky, inhalácia periodicky, spracovanie.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123