Rekonštrukcia derivačného kanála Hričov

Hričov - Slovakia

Rekonštrukcia derivačného kanála pre vodnú elektráreň pri obci Hričov. Rekonštrukčné práce boli vykonané v období september - október 2019. Z  Hričovskej vodnej elektrárne je voda vedená umelým odvodňovacím kanálom do elektrárne Mikšová, ktorá má najväčší inštalovaný výkon z tejto skupiny (Hričov - Mikšová - Považská Bystrica). Pre túto situáciu bolo ideálne riešenie spoločnosti MC Bauchemie kombináciou dvoch vrstiev striekajúcej hydroizolácie. Výhodou je vytvorenie celoplošnej kontaktnej vrstvy, ktorá sa prispôsobí pôvodnému betónovému povrchu. Taktiež bola potrebná pružná membrána s UV stabilitou. Aj v prípade jeho mechanického poškodenia po určitej dobe je možná miestna oprava. Telo vodného kanála bolo potrebné na vybraných miestach izolovať proti únikom vody. Pôvodný betónový podklad bol otryskaný tlakovou vodou. V prípade potreby opravené produktmi Nafufill a potom bol povrchovo upravený zložením produktov MC Proof 601 HT a Expert Proof Eco. Celkový objem produktov MC bol 80 ton produktu Expert Proof eco a 30 ton produktu Nafutop HT. Celkový objem plochy bol 22 000 m2.

 

Expert Proof eco použitý na úpravu povrchu kanála
Expert Proof eco použitý na úpravu povrchu kanála
© MC-Bauchemie 2024
 • Meno

  Rekonštrukcia derivačného kanála Hričov

 • Krajina

  Hričov - Slovakia, 2021

 • Odborné zameranie

 • Kategórie

  Ochrana povrchu

 • Produkty

  Expert Proof

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123