Vlastnosti

 • Hygienicky nezávadná, preto vhodná na použitie aj v kontakte s podzemnou vodou,
 • rýchle preschnutie a vysoká miera tlakovej stability pre rýchle znovuvyplnenie,
 • vysokoflexibilná, prekleňuje trhliny pri šírke trhliny 2 mm,
 • možnosť spracovania špachtľou a štetcom,
 • ekologická, lebo neobsahuje rozpúšťadlá,
 • skúšaná  podľa nariadenia DiBt (Nemecké združenie pre betón a techniku betónu) - „Posudzovanie a účinky stavebných výrobkov na pôdu a podzemnú vodu“,
 • vysoká odolnosť proti UV-žiareniu a dobrá znášanlivosť materiálov.

Použitie

 • Hydroizolácie stavieb,
 • hydroizolácia v soklovej oblasti vystavenej odstrekujúcej vode,
 • dodatočná hydroizolácia (hydroizolačná suspenzia podľa technického listu 4-6-03 WTA - Pracovné združenie Zachovanie stavieb a pamiatková starostlivosť),
 • novostavby a sanácie existujúcich hydroizolácií (napr. hydroizolácií z hrubovrstvových bitúmenových vrstiev a náterov, minerálnych podkladov).
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123