Vlastnosti

  • Pripravený na použitie, – treba len zmiešať s vodou,
  • dobrá tekutosť,
  • vysoký stupeň začiatočnej a konečnej pevnosti,
  • rýchly vývoj pevnosti aj pri nižších teplotách,
  • odolný proti olejom, vode, a chemickým rozmrazovacím prostriedkom (CHRL),
  • objemovo stály.

Použitie

  • Zálievkový betón na podliatie zariadení zameraných na presnosť, základov strojov, mostných podpier, koľají žeriavových dráh, turbín, motorov, oceľových konštrukcií a pod.,
  • na zálievku oceľových montážnych prvkov do betónu,
  • na uzavretie otvorov  a výrezov v betóne,
  • na podlievanie prepadnutých šachtových rámov na úroveň nadväzujúceho krytu vozovky.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123