Vlastnosti

  • Zálievková malta pripravená na použitie, – treba len zmiešať s vodou,
  • použitie pri teplote 0 °C až + 5 °C,
  • hydraulicky tuhnúci,
  • odolná proti oleju, vode a mrazu,
  • objemovo stála.

Použitie

  • Podlievanie šachtových poklopov,
  • zálievka dažďových vpustov a nadstavcov na šachty.
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123