Vlastnosti

 • Rýchloväzná zálievková malta,
 • pripravená na použitie, treba len zmiešať s vodou,
 • extrémne vysoká počiatočná pevnosť,
 • dobré vlastnosti z hľadiska tekutosti,
 • objemovo stála,
 • neobsahuje chloridy,
 • odolná proti mrazu,
 • skúšaná podľa smernice VeBMR-RiLi Nemeckého výboru pre oceľobetón o opatreniach zameraných na obnovenie funkčného stavu,
 • certifikovaná podľa  STN EN 1504-6,
 • GISCODE: ZP1.

Použitie

 • Na zalievanie pri vysokom zaťažení v skorom štádiu,
 • zálievka stĺpov trolejového vedenia,
 • zálievka stĺpov pri stavbe plotov.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123