Vlastnosti

 • Pripravené na použitie – treba len zmiešať s vodou,
 • maximálna veľkosť zrna 1,2 mm,
 • vysoký stupeň začiatočnej a konečnej pevnosti,
 • súdržná vrstva,
 • objemovo stále,
 • vysoký stupeň adhéznej pevnosti v ťahu na správne vopred upravených betónových a murivových plochách,
 • neobsahuje chloridy,
 • certifikované podľa  STN EN 1504-3, trieda R3 - staticky relevantné.

Použitie

 • Podloženie napojení stropov/stien s výškou podloženej vrstvy do 10 mm,
 • Uzavretie tuhých škár prefabrikátov,
 • certifikovaná podľa  STN EN 1504-3 pre princípy 3 a 7 a metódy 3.1, 3.2, 7.1 a 7.2.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123