Vlastnosti

 • Pripravená na použitie, treba len zmiešať s vodou, maximálna veľkosť zrna 4 mm,
 • vysoký stupeň pevnosti,
 • rozpínavá a súdržná vrstva,
 • vysoký stupeň odolnosti proti karbonatizácii,
 • nehorľavý podľa STN EN 13501-trieda reakcie na oheň A1,
 • možnosť spracovania ručne a striekaním,
 • certifikovaná podľa  STN EN 1504-3, trieda R3 - staticky relevantné.

Použitie

 • Montážna malta na zabudované montážne prvky,
 • na výplň segmentových škár pri stavaní z prefabrikátov,
 • na podloženie oceľových a betónových konštrukcií,
 • na výplň dutín a štrbín,
 • murovacia malta na všetky bežné murovacie prvky.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123