Vlastnosti

 • Viazaná cementom, pripravená na použitie, treba len zmiešať s vodou,
 • plastická a extrémne vláčna,
 • vysoký stupeň začiatočnej a konečnej pevnosti,
 • neobsahuje chloridy a nezmrašťuje sa,
 • vysoká odolnosť proti síranom,
 • odolná proti mrazu,
 • súdržná vrstva vhodná na použitie pri prácach nad hlavou,
 • vysoký stupeň adhéznej pevnosti v ťahu na vopred správne upravenom podklade,
 • výplň škár ručnou pumpou na maltu MC-HM Pump,
 • výplň napínacích otvorov ručnou pumpou na maltu MC-HMA Pump,
 • možnosť čerpania,
 • nehorľavá podľa STN EN 13501-1 trieda reakcie na oheň A1.

Použitie

 • Na bezdutinovú výplň v podobe silového spoja (ručná pumpa na maltu MC-HMA Pump), napínacích a kotviacich otvorov,
 • na zvislé a vodorovné výplne (ručná pumpa na maltu MC-HM Pump) škár, napr. segmentových škár pri stavaní z prefabrikátov, zárubní.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123