Vlastnosti

  • Vysoký stupeň elasticity a adhéznej pevnosti v ťahu,
  • trvalo vodotesná a difúzne otvorená,
  • vysoký stupeň odolnosti pod vplyvom alkality, UV-žiarenia a počasia,
  • neobsahuje rozpúšťadlá,
  • možnosť použiť metódu suchého striekania,
  • vynikajúca priľnavosť na betónových a oceľobetónových konštrukciách.

Použitie

  • Na liaty alebo striekaný betón jednoplášťových tunelových stavieb,
  • medzi dvomi vrstvami betónu ako sendvičová konštrukcia,
  • ako alternatíva k tradičným hydroizolačným pásom,
  • lepidlový spoj ocele a hydroizolačných pásov v mieste ich spojenia, s trvalým napojením hydroizolačných systémov (napr. pri priečnom utesnení škár).  Klebende Verbindung and Stahl und hydroizoláciasbahnen in Verbindungsbereichen für eine dauerhafte Verbindung der Abdichtungssysteme (z.B. an Querschlägen)

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123