Vlastnosti

  • Ochrana pred preborením materiálu
  • odoláva značnému tlaku,
  • vynikajúca možnosť čerpania,
  • odolný proti požiaru,
  • trvalo ekologický.

Použitie

  • Utesnenie koncového dielu obálky štítu pre tunelové raziace stroje so štítom,
  • cez kefy, ktoré môžu dosadať medzi segmentom a štítom.  

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123