Vlastnosti

  • Zvýšenie kohézie,
  • stabilizácia systémov chudobných na jemné prímesové častice a vysokotekutých systémov,
  • cielené nábehy konzistencie,
  • optimalizované skoré vlastnosti lôžka uloženia.

Použitie

  • Vyplnenie prstencovej štrbiny pri plnoprofilových raziacich strojoch pri tunelových vrtných súpravách so štítom,
  • regulácia vlastností čerstvej malty,
  • ako zložka B za nedrenážovaných podmienok.
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123